default_mobilelogo

De wet bescherming persoonsgegevens, ook wel AVG of GDPR genaamd is ook actueel voor Schildpadden Maastricht.

In dit artikel leest u hoe wij dit geregeld hebben.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Schildpadden Maastricht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van Schildpadden Maastricht, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Schildpadden Maastricht verstrekt. Schildpadden Maastricht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam.
  • Uw telefoonnummer.
  • Uw e-mailadres.
  • Uw IP-adres.

WAAROM SCHILDPADDEN MAASTRICHT GEGEVENS NODIG HEEFT

Schildpadden Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Schildpadden Maastricht uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SCHILDPADDEN MAASTRICHT GEGEVENS BEWAART

Schildpadden Maastricht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Schildpadden Maastricht verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Schildpadden Maastricht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Schildpadden Maastricht gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Schildpadden Maastricht maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Schildpadden Maastricht te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Schildpadden Maastricht heeft hier geen invloed op.

Schildpadden Maastricht heeft Google geen toestemming gegeven om via Schildpadden Maastricht verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar. Schildpadden Maastricht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Schildpadden Maastricht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Schildpadden Maastricht maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schildpadden Maastricht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Schildpadden Maastricht.

https://www.schildpaddenmaastricht.nl/ is een website van Drs. H.J. Wetzels Maastricht.

Image Alt

NVHTLACERTA

algemene herpetologische vereniging

View more
Image Alt

Stichting-Groene Leguanen

Stichting Doelgroep Groene Leguanen

View more
Image Alt

Nederlands-Belgische

Nederlands-Belgische Schildpaddenvereniging

View more